נועה ורד

 גיל: 

9-10

 נסיון מקצועי: 

פרסומת לחברת ביטוח-2015

פרסומת ללחמית "אסם"-2015

פרסומת "סנו מבשמים" -2016

פרסומת ללפ"מ-2016

https://youtu.be/XbAl-LLiTGk

פרסומת לבנק הפועלים-2016

פרסומת למעדנות-2017

חזרה ←
נועה ורד
נועה ורד
נועה ורד
נועה ורד