אלה פלר

 גיל: 

17-18

 כישורים: 

משחק-חוג תיאט´, ביה"ס לאומנויות בירושלים
שירה- מקהלת ביה"ס

חזרה ←
אלה פלר
אלה פלר
אלה פלר
אלה פלר