גל גולדשטיין

 גיל: 

18-19

 נסיון מקצועי: 

תפקיד בפרומו ל"הוט"-2014

תפקיד -אחד מילדי בהצגה "חתולה על גג פח לוהט"/ תאט' בית לסין-2015

חזרה ←
גל גולדשטיין
גל גולדשטיין
גל גולדשטיין
גל גולדשטיין