שחר שטראוס

 גיל: 

13-14

 כישורים: 

משחק-מג´ תאט´ בביה"ס
שירה

 נסיון מקצועי: 
קולנוע: "אול אין". בתפקיד אורן קלירס הצעיר-2017
טלויזיה: "אילת" . בתפקיד זהר- 2018
תפקיד מרכזי בסדרה "ילדי בית העץ" -2019
הופעת אורח בתכנית "החפרנים" -2020
חזרה ←
שחר שטראוס
שחר שטראוס
שחר שטראוס
שחר שטראוס