אורי קליסקי

 גיל: 

15-16

 כישורים: 

משחק-
דרמה במתנס,תאט´גבעתים,אורנה פורת,נוער הבימה

חזרה ←
אורי קליסקי
אורי קליסקי
אורי קליסקי
אורי קליסקי