אלעד טלמון

 גיל: 

16-17

 כישורים: 

משחק-
לימודים ב"בוסתן"
מג´ תאט´
תכנית ממחוננים ללימודי קולנוע
התעמלות קרקע (סלטות, שפגט)

חזרה ←
אלעד טלמון
אלעד טלמון
אלעד טלמון
אלעד טלמון