ניר די-נור

 גיל: 

12-13

 כישורים: 

משחק-חוג אורנה פורת

 נסיון מקצועי: 

תפקיד הילדה בסדרה "אוטונומיות" -2018

חזרה ←
ניר די-נור
ניר די-נור
ניר די-נור
ניר די-נור