ניר דינור

 גיל: 

14-15

 כישורים: 

משחק-חוג אורנה פורת

 נסיון מקצועי: 

תפקיד הילדה בסדרה "אוטונומיות" -2018

סרט קצר "לונג דיסטנס" בבימוי אור סיני- 2018

פרסומת לעוף טוב-ראשית -2019

סרטונים לקרו "תל"י- 2020

תפקיד בסדרה "ילדי בית העץ "3 -2020

פרסומת לטבעול צימחוני- ראשית -2021

 

חזרה ←
ניר דינור
ניר דינור
ניר דינור
ניר דינור