גל נוימן

 גיל: 

15-16

 כישורים: 

משחק-חוג תאט אורנה פורת, מג' תאטרון, קורס משחק מול מצלמה מקוצר-אנה פיינשטיין
שירה-הרכב מוסיקלי אקפלה
הנחיית ארועים

חזרה ←
גל נוימן
גל נוימן
גל נוימן
גל נוימן