לאה פרידמן

 גיל: 

14-15

 כישורים: 

משחק
נגינה על כינור
התעמלות קרקע

 נסיון מקצועי: 

תפקיד בסדרה "ביום שהאדמה רעדה" -2020

חזרה ←
לאה פרידמן
לאה פרידמן
לאה פרידמן
לאה פרידמן