תומר אשל

 גיל: 

15-16

 כישורים: 

משחק-לימודי תאט´ 6 שנים בפרדסיה
תאט´ נוער בבית צבי
מול מצלמה-סרט גמר של מנשר

חזרה ←
תומר אשל
תומר אשל
תומר אשל
תומר אשל