שאול רובינסון פלדמן

 גיל: 

16-17

 כישורים: 

משחק-
3 שנים בבית צבי
מג' תאט' בביה"ס
השנה-לימודים בביכורי העיתים-דליה שימקו
שירה-לימודי פיתוח קול

חזרה ←
שאול רובינסון פלדמן
שאול רובינסון פלדמן
שאול רובינסון פלדמן
שאול רובינסון פלדמן