עומר זוארץ

 גיל: 

17-18

 כישורים: 

משחק:
קורס משחק מול מצלמה בהנחיית נאור זילברמן קורס משחק מול מצלמה בהנחיית מאי מיכאלי קורס משחק מול מצלמה בהנחיית אנה פינשטייןקורס משחק מול מצלמה אצל גלית רוזנשטיין שיעורים בהנחיית מורן מרציאנו , מרקו כרמל , חמוטל זמר , ענבר דוד , אמירה בוזגלו , לימור שמילה , אמיל בן שמעון

 נסיון מקצועי: 
  • פרסומת לאלימות במשפחה של סופר פארם ( יולי 2021 )

  • השתתפות בפרסומת של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים + שלטי חוצות  ( יוני 2017 ) 


  •  
חזרה ←
עומר זוארץ
עומר זוארץ
עומר זוארץ
עומר זוארץ