יעל פיינשטיין

 גיל: 

9-10

 כישורים: 

משחק-ביהס לאומנויות

 נסיון מקצועי: 

תפקיד משנה גדול בסרט "השפעות זרות" 2021

חזרה ←
יעל פיינשטיין
יעל פיינשטיין
יעל פיינשטיין
יעל פיינשטיין