יהלי עבוד

 גיל: 

16-17

 כישורים: 

משחק-מג´ תאט´
נסיון בסרט קצר
נגינה-גיטרה חשמלית
כדורסל

 נסיון מקצועי: 

תפקיד בסרט סרט "מרכז לנפגעות אונס"-2021

חזרה ←
יהלי עבוד
יהלי עבוד
יהלי עבוד
יהלי עבוד